logo

Nasze kompetencje

Nasze usługi 360 są w stanie zintegrować wszystkie działania marketingowe naszych klientów i stworzyć zsynchronizowany proces komunikacji z ich klientami.

01.

Doradztwo oraz planowanie strategiczne

Każdą z usług zaczynamy od wysłuchania klienta i jego potrzeb – niezależnie od tego, czy opracowujemy strategię komunikacji marki, jej social media, strategię marketingową, prowadzimy warsztaty czy udzielamy konsultacji. Następnie czas na research oraz analizę dotyczącą prowadzonego biznesu. Na końcu definiujemy i dostarczamy rozwiązania.

Zbieramy informacje o biznesie klienta, rynku, konkurencji i trendach. Następnie analizujemy dane i wyciągamy wnioski. Na ich podstawie przechodzimy do kolejnego etapu – opracowania strategii.

Nadajemy marce ramy i określamy, czym ona jest, czym się zajmuje i co oferuje. Definiujemy nadrzędny cel marki, jej główną motywację oraz przekaz dla użytkowników (obietnicę, którą składa).

Definiujemy podstawowe wartości, które przewodzą marce i którymi kieruje się ona w swoich działaniach.

Określamy cechy biznesu, usługi lub produktu, które są charakterystyczne na tle konkurencji i mają wpływ na postrzeganie marki wśród konsumentów.

Określamy charakterystyczny pomysł lub wyjątkową korzyść, którą marka oferuje swoim klientom. This could be something it is known for or what sets its offerings apart from similar companies.

Planujemy strukturę marki. Określamy rolę każdej z gałęzi działalności oraz wytyczne dla wzajemnych relacji między nimi.

Wyodrębniamy grupy odbiorców i charakteryzujemy ich potrzeby oraz oczekiwania.

Określamy rolę, jaką marka odgrywa w historii swoich odbiorców. Ustalamy cechy osobowości marki.

Projektujemy kampanie promocyjne, sprzedażowe i wizerunkowe. Dobieramy odpowiednie media w celu optymalizacji budżetu i maksymalizacji wyników w jego obrębie.

Research i analiza

Zbieramy informacje o biznesie klienta, rynku, konkurencji i trendach. Następnie analizujemy dane i wyciągamy wnioski. Na ich podstawie przechodzimy do kolejnego etapu – opracowania strategii.

Cel, wizja, narracja marki i obietnica

Nadajemy marce ramy i określamy, czym ona jest, czym się zajmuje i co oferuje. Definiujemy nadrzędny cel marki, jej główną motywację oraz przekaz dla użytkowników (obietnicę, którą składa).

Kluczowe wartości

Definiujemy podstawowe wartości, które przewodzą marce i którymi kieruje się ona w swoich działaniach.

Pozycjonowanie marki

Określamy cechy biznesu, usługi lub produktu, które są charakterystyczne na tle konkurencji i mają wpływ na postrzeganie marki wśród konsumentów.

Unikalna propozycja wartości

Określamy charakterystyczny pomysł lub wyjątkową korzyść, którą marka oferuje swoim klientom. This could be something it is known for or what sets its offerings apart from similar companies.

Architektura marki

Planujemy strukturę marki. Określamy rolę każdej z gałęzi działalności oraz wytyczne dla wzajemnych relacji między nimi.

Charakterystyka odbiorców marki

Wyodrębniamy grupy odbiorców i charakteryzujemy ich potrzeby oraz oczekiwania.

Archetyp marki

Określamy rolę, jaką marka odgrywa w historii swoich odbiorców. Ustalamy cechy osobowości marki.

Kampanie i media plan

Projektujemy kampanie promocyjne, sprzedażowe i wizerunkowe. Dobieramy odpowiednie media w celu optymalizacji budżetu i maksymalizacji wyników w jego obrębie.

[Kliknij, aby zobaczyć opis]

02.

Identyfikacja i branding

Tworząc marki i projektując ich werbalne oraz wizualne ID, wpływamy na ich postrzeganie. Sprawiamy, że brand zyskuje osobowość, która przekazuje te niematerialne wartości. To one wywołują emocje i sprawiają, że marka jest rozpoznawalna.

Projektujemy nazwy marek, produktów i usług. Przedstawiamy uzasadnienie oraz etymologię naszych propozycji. Tworzymy analizę SWOT dla zaproponowanych nazw. Proponujemy dostępne domeny internetowe. Każdą propozycję sprawdzamy pod kątem kolizyjnym (wyszukiwarki, domeny, KRS, Urząd Patentowy, Znaki Towarowe, social media).

Definiujemy atrybuty określające osobowość marki. Następnie tworzymy wytyczne dla języka (tone of voice), którym marka się posługuje, aby był spójny z cechami jej osobowości.

Definiujemy nadrzędne argumenty oraz dowody, które uwiarygodniają obietnicę marki. Tworzymy strukturę jej przekazu — slogany i hasła stosowane w komunikacji marki jako całości oraz każdej z istotnych części jej działalności osobno.

Projektujemy logo i klucz wizualny wraz z prezentacją ich zastosowania w formie rozszerzonej — zawierającą przewodnie kolory, proponowaną typografię, przykłady zastosowania w przestrzeni (mockupy digital i outdoor), a także przykładowe kreacje dla reklamy oraz art directing.

Projektujemy i przygotowujemy do druku (DTP) wszelkiego rodzaju kreacje wizerunkowe, informacyjne i marketingowe. Tworzymy branding produkt oraz jego opakowanie. Wybieramy odpowiednie surowce oraz rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości klienta.

Opracowujemy zasady i główne wytyczne dotyczące integralności identyfikacji i brandingu marki. Przekazujemy zasady użycia logo i klucza wizualnego, możliwe formatowania czy transformacje znaku, rodzaje i formatowanie typografii, kolorystykę, zasady tworzenia kreacji i formatek reklamowych oraz projektów poligraficznych i digitalowych, rekomendacje dotyczące druku, wykorzystywane elementy estetyzacyjne, graficzne oraz art directing zdjęć dla przestrzeni web i social mediów. Zebrane dane przedstawiamy w formie precyzyjnego dokumentu. W wersji rozszerzonej (Brand Guidelines) rozwijamy dokument o opracowaną strategię marki oraz filary komunikacji i kluczowe przekazy, stanowiące o werbalnej tożsamości marki.

Naming

Projektujemy nazwy marek, produktów i usług. Przedstawiamy uzasadnienie oraz etymologię naszych propozycji. Tworzymy analizę SWOT dla zaproponowanych nazw. Proponujemy dostępne domeny internetowe. Każdą propozycję sprawdzamy pod kątem kolizyjnym (wyszukiwarki, domeny, KRS, Urząd Patentowy, Znaki Towarowe, social media).

Filary komunikacji

Definiujemy atrybuty określające osobowość marki. Następnie tworzymy wytyczne dla języka (tone of voice), którym marka się posługuje, aby był spójny z cechami jej osobowości.

Kluczowe przekazy

Definiujemy nadrzędne argumenty oraz dowody, które uwiarygodniają obietnicę marki. Tworzymy strukturę jej przekazu — slogany i hasła stosowane w komunikacji marki jako całości oraz każdej z istotnych części jej działalności osobno.

System identyfikacji

Projektujemy logo i klucz wizualny wraz z prezentacją ich zastosowania w formie rozszerzonej — zawierającą przewodnie kolory, proponowaną typografię, przykłady zastosowania w przestrzeni (mockupy digital i outdoor), a także przykładowe kreacje dla reklamy oraz art directing.

Druk i pakowanie

Projektujemy i przygotowujemy do druku (DTP) wszelkiego rodzaju kreacje wizerunkowe, informacyjne i marketingowe. Tworzymy branding produkt oraz jego opakowanie. Wybieramy odpowiednie surowce oraz rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości klienta.

Manual identyfikacji

Opracowujemy zasady i główne wytyczne dotyczące integralności identyfikacji i brandingu marki. Przekazujemy zasady użycia logo i klucza wizualnego, możliwe formatowania czy transformacje znaku, rodzaje i formatowanie typografii, kolorystykę, zasady tworzenia kreacji i formatek reklamowych oraz projektów poligraficznych i digitalowych, rekomendacje dotyczące druku, wykorzystywane elementy estetyzacyjne, graficzne oraz art directing zdjęć dla przestrzeni web i social mediów. Zebrane dane przedstawiamy w formie precyzyjnego dokumentu. W wersji rozszerzonej (Brand Guidelines) rozwijamy dokument o opracowaną strategię marki oraz filary komunikacji i kluczowe przekazy, stanowiące o werbalnej tożsamości marki.

[Kliknij, aby zobaczyć opis]

03.

Projektowanie i wdrażanie stron internetowych oraz aplikacji

Projektujemy zapadające w pamięć funkcjonalne strony internetowe, intuicyjne doświadczenia cyfrowe oraz aplikacje natywne. Prowadzimy projekty kompleksowo — projektujemy roadmapy, interaktywne makiety (Figma, Adobe XD), a następnie wdrażamy (mobile, front-end, back-end development) w oparciu o sprawdzone technologie. Gwarantujemy stabilne i przetestowane rozwiązania napisane od początku do końca przez nas.

Projektujemy intuicyjne i funkcjonalne, a zarazem atrakcyjne wizualnie produkty cyfrowe. Pracujemy w środowisku Figma i Adobe XD, dlatego jeszcze przed wdrożeniem klient jest w stanie przetestować interaktywny projekt z poziomu przeglądarki.

Dzięki naszemu partnerowi doświadczonemu w zakresie software developmentu jesteśmy w stanie obsłużyć najbardziej złożone projekty. Tworzymy produkty cyfrowe dokładnie tak, jak zostały zaprojektowane, bez skrótów i uproszczeń. Gwarantujemy zaplecze serwisowe zrealizowanych przez nas projektów, a także stabilne i przetestowane rozwiązania, które można rozwijać.

Dzięki szerokim kompetencjom naszego zespołu dostarczamy kompletne produkty cyfrowe. W zależności od potrzeb tworzymy materiały wideo i foto oraz piszemy wszelkiego rodzaju teksty.

Projektowanie UX/UI

Projektujemy intuicyjne i funkcjonalne, a zarazem atrakcyjne wizualnie produkty cyfrowe. Pracujemy w środowisku Figma i Adobe XD, dlatego jeszcze przed wdrożeniem klient jest w stanie przetestować interaktywny projekt z poziomu przeglądarki.

Mobile, frontend, backend development

Dzięki naszemu partnerowi doświadczonemu w zakresie software developmentu jesteśmy w stanie obsłużyć najbardziej złożone projekty. Tworzymy produkty cyfrowe dokładnie tak, jak zostały zaprojektowane, bez skrótów i uproszczeń. Gwarantujemy zaplecze serwisowe zrealizowanych przez nas projektów, a także stabilne i przetestowane rozwiązania, które można rozwijać.

Produkcja contentu i copywriting

Dzięki szerokim kompetencjom naszego zespołu dostarczamy kompletne produkty cyfrowe. W zależności od potrzeb tworzymy materiały wideo i foto oraz piszemy wszelkiego rodzaju teksty.

[Kliknij, aby zobaczyć opis]

04.

Produkcja foto i wideo

Tworzymy sensualne obrazy, mające moc zbudowania narracji wizualnej wokół produktu, marki czy usługi. Przeprowadzamy kompleksowy proces – od przygotowania (preprodukcji), przez produkcję, aż po opracowanie stworzonego materiału (postprodukcję). Opracowanie nawet najprostszego filmu czy sesji zdjęciowej bywa wielopoziomowym procesem, w który często zaangażowanych jest nawet kilkanaście osób. Z nami przejdziesz przez ten proces pomyślnie.

Każda nasza realizacja foto i wideo opiera się na indywidualnej koncepcji kreatywnej. Dzięki łączeniu z najskuteczniejszymi trendami sprawiamy, że materiał trafia do odpowiedniej grupy odbiorców. O wizualny i artystyczny charakter materiału dbamy zarówno na etapie produkcji (scenografia, stylizacja, kolorystyka), jak i postprodukcji (zabiegi stylizacyjne, koloryzacja materiału wideo, elementy graficzne), Opracowujemy pomysł na scenariusz, który sprawia, że przekaz jest przedstawiony w sposób zsynchronizowany i klarowny dla odbiorcy.

Za sprawną produkcją stoi przemyślany plan, profesjonalny zespół oraz odpowiednie zaplecze sprzętowe. Na tym etapie organizujemy team talentów i asystentów, przeprowadzamy scouting lokacji, a także rekrutujemy modeli lub aktorów. Następnie tworzymy plan produkcji, przygotowujemy scenariusz, opracowujemy story oraz shooting boardy. Dbamy również o wszelkiego rodzaju zgody i aspekty prawno-księgowe.

Producent na planie odpowiada za dotrzymanie terminów, przekazywanie zadań dotyczących realizacji planu oraz odpowiednią komunikację teamu produkcyjnego. Koordynujemy proces realizacji planu zdjęciowego lub wideo od idei do gotowych plików.

Aby surowy materiał przybrał ostateczną formę i stał się gotową kreacją, przechodzi on szereg procesów. Video poddajemy korekcji koloru, a gotowy obraz łączymy z muzyką. Następnie synchronizujemy dźwięk, dodajmy efekty dźwiękowe i animacje. W przypadku fotografii surowe zdjęcia przechodzą przez edycję kolorów, kadrowanie oraz retusz niedoskonałości, zabrudzeń czy przebarwień. Dzięki tym zabiegom możemy uzyskać precyzyjny efekt, zgodny z przyjętym kluczem wizualnym.

Koncept kreatywny, kierunek artystyczny, scenariusz

Każda nasza realizacja foto i wideo opiera się na indywidualnej koncepcji kreatywnej. Dzięki łączeniu z najskuteczniejszymi trendami sprawiamy, że materiał trafia do odpowiedniej grupy odbiorców. O wizualny i artystyczny charakter materiału dbamy zarówno na etapie produkcji (scenografia, stylizacja, kolorystyka), jak i postprodukcji (zabiegi stylizacyjne, koloryzacja materiału wideo, elementy graficzne), Opracowujemy pomysł na scenariusz, który sprawia, że przekaz jest przedstawiony w sposób zsynchronizowany i klarowny dla odbiorcy.

Preprodukcja

Za sprawną produkcją stoi przemyślany plan, profesjonalny zespół oraz odpowiednie zaplecze sprzętowe. Na tym etapie organizujemy team talentów i asystentów, przeprowadzamy scouting lokacji, a także rekrutujemy modeli lub aktorów. Następnie tworzymy plan produkcji, przygotowujemy scenariusz, opracowujemy story oraz shooting boardy. Dbamy również o wszelkiego rodzaju zgody i aspekty prawno-księgowe.

Produkcja

Producent na planie odpowiada za dotrzymanie terminów, przekazywanie zadań dotyczących realizacji planu oraz odpowiednią komunikację teamu produkcyjnego. Koordynujemy proces realizacji planu zdjęciowego lub wideo od idei do gotowych plików.

Post-produkcja

Aby surowy materiał przybrał ostateczną formę i stał się gotową kreacją, przechodzi on szereg procesów. Video poddajemy korekcji koloru, a gotowy obraz łączymy z muzyką. Następnie synchronizujemy dźwięk, dodajmy efekty dźwiękowe i animacje. W przypadku fotografii surowe zdjęcia przechodzą przez edycję kolorów, kadrowanie oraz retusz niedoskonałości, zabrudzeń czy przebarwień. Dzięki tym zabiegom możemy uzyskać precyzyjny efekt, zgodny z przyjętym kluczem wizualnym.

[Kliknij, aby zobaczyć opis]

05.

Prowadzenie i reklama w Social Mediach

Media społecznościowe to okno na świat wszystkich pokoleń: od Baby Boomers, przez pokolenie X, Millenialsów, po generację Z. Każda z tych grup ma swoje ulubione platformy, na których może poszukiwać różnych rzeczy – rozrywki, wiedzy, łączności z przyjaciółmi. To daje biznesowi ogromną możliwość, bo dotrzeć do targetu w atrakcyjny oraz celny sposób. Korzystamy z social mediów w sposób profesjonalny, czyniąc z nich narzędzie, które sprzedaje, przekazuje wartość oraz wchodzi w interakcje.

Audyt działań w social mediach pomaga nam zrozumieć, które działania wspierają rozwój marki, a które wymagają korekty. To kluczowy krok w optymalizacji strategii marketingowej. Kompleksowo analizujemy dotychczasowe aktywności, identyfikując newralgiczne obszary do poprawy. Bierzemy pod lupę aspekty takie jak: strategia contentowa, zaangażowanie użytkowników, analiza demograficzna odbiorców, analiza konkurencji, skuteczność reklam, interakcje i wiele innych. Efektem są rekomendacje dalszych działań, poparte danymi.

Wyznaczamy cele marki, platformy społecznościowe oraz rodzaje treści i działań, które chcemy na nich publikować. Nie mniej ważne jest to, do kogo oraz w jaki sposób będziemy się zwracać, a także jak content będzie prezentował się od strony wizualnej (key visual, inspiracje, przykładowe zdjęcia lub feed). Określamy harmonogram publikacji i planowania kampanii, uwzględniając ważne wydarzenia, trendy oraz sezonowe okazje. Nasze działania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta, w takim zakresie, jakiego potrzebuje.

Kompleksowo zajmujemy się prowadzeniem kanałów komunikacji na Facebooku, Instagramie, LinkedInie i innych. Proponujemy zróżnicowany content, dostosowany do wymagań oraz trendów na danej platformie. Jego tworzenie poprzedzamy analizą grup docelowych. Do naszych zadań należy tworzenie harmonogramu postów, ich treść, przygotowanie zdjęć i grafik, a także moderacja dyskusji i komentarzy. Współpracę w zakresie prowadzenia kanałów SM rozpoczynamy od stworzenia Strategii komunikacji w SM.

Zajmujemy się całościową produkcją wizualnego contentu. Gwarantujemy odpowiedni format produkcji do możliwości budżetowych oraz założeń marketingowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dobrym relacjom możemy liczyć na długofalową współpracę z zaufanymi modelkami i modelami – to przekłada się na łatwy do nich dostęp, sprawną koordynację projektu oraz pozytywne rezultaty.

Płatna reklama w social mediach jest jednym z najskuteczniejszych tego typu działań online. Kluczową jej cechą jest możliwość dokładnego określenia grupy docelowej na podstawie demografii, zainteresowań, zachowań online i innych kryteriów. Nasze reklamy są skuteczne i efektywne, ponieważ trafiają do osób, które faktycznie mogą być zainteresowane ofertą. Pomagamy w ustaleniu budżetu, analizujemy wyniki reklam, synchronizujemy działania i na bieżąco optymalizujemy wydatki na kampanie.

Planujemy i prowadzimy strategiczne działania marketingowe wykorzystujące platformy mediów społecznościowych. Dzięki nim możemy dotrzeć do określonej grupy docelowej z dopasowanymi i angażującymi treściami. Kampanie te mogą obejmować różne elementy, takie jak reklamy, filmy, konkursy, wydarzenia i inne. Kluczowym aspektem kampanii cyfrowych w mediach społecznościowych jest możliwość precyzyjnego targetowania i analizy skuteczności, co umożliwia dostosowywanie strategii w czasie rzeczywistym w oparciu o wyniki i reakcje użytkowników oraz zastosowanie spójnego klucza wizualnego dla kreacji reklamowych.

Tworzymy szyte na miarę konkursy, aktywacje oraz działania CSR, które angażują społeczność wokół marki. Dbamy o sprawny przebieg akcji, począwszy od stworzenia koncepcji, key visualu i narracji, przez koordynację, dobór partnerów, aż po obsługę księgowo-prawną.

Audyt dotychczasowych działań

Audyt działań w social mediach pomaga nam zrozumieć, które działania wspierają rozwój marki, a które wymagają korekty. To kluczowy krok w optymalizacji strategii marketingowej. Kompleksowo analizujemy dotychczasowe aktywności, identyfikując newralgiczne obszary do poprawy. Bierzemy pod lupę aspekty takie jak: strategia contentowa, zaangażowanie użytkowników, analiza demograficzna odbiorców, analiza konkurencji, skuteczność reklam, interakcje i wiele innych. Efektem są rekomendacje dalszych działań, poparte danymi.

Strategia komunikacji w SM

Wyznaczamy cele marki, platformy społecznościowe oraz rodzaje treści i działań, które chcemy na nich publikować. Nie mniej ważne jest to, do kogo oraz w jaki sposób będziemy się zwracać, a także jak content będzie prezentował się od strony wizualnej (key visual, inspiracje, przykładowe zdjęcia lub feed). Określamy harmonogram publikacji i planowania kampanii, uwzględniając ważne wydarzenia, trendy oraz sezonowe okazje. Nasze działania dostosowujemy indywidualnie do potrzeb klienta, w takim zakresie, jakiego potrzebuje.

Prowadzenie kanałów SM

Kompleksowo zajmujemy się prowadzeniem kanałów komunikacji na Facebooku, Instagramie, LinkedInie i innych. Proponujemy zróżnicowany content, dostosowany do wymagań oraz trendów na danej platformie. Jego tworzenie poprzedzamy analizą grup docelowych. Do naszych zadań należy tworzenie harmonogramu postów, ich treść, przygotowanie zdjęć i grafik, a także moderacja dyskusji i komentarzy. Współpracę w zakresie prowadzenia kanałów SM rozpoczynamy od stworzenia Strategii komunikacji w SM.

Produkcja materiałów foto i wideo

Zajmujemy się całościową produkcją wizualnego contentu. Gwarantujemy odpowiedni format produkcji do możliwości budżetowych oraz założeń marketingowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dobrym relacjom możemy liczyć na długofalową współpracę z zaufanymi modelkami i modelami – to przekłada się na łatwy do nich dostęp, sprawną koordynację projektu oraz pozytywne rezultaty.

Reklama w social mediach

Płatna reklama w social mediach jest jednym z najskuteczniejszych tego typu działań online. Kluczową jej cechą jest możliwość dokładnego określenia grupy docelowej na podstawie demografii, zainteresowań, zachowań online i innych kryteriów. Nasze reklamy są skuteczne i efektywne, ponieważ trafiają do osób, które faktycznie mogą być zainteresowane ofertą. Pomagamy w ustaleniu budżetu, analizujemy wyniki reklam, synchronizujemy działania i na bieżąco optymalizujemy wydatki na kampanie.

Kampanie digital

Planujemy i prowadzimy strategiczne działania marketingowe wykorzystujące platformy mediów społecznościowych. Dzięki nim możemy dotrzeć do określonej grupy docelowej z dopasowanymi i angażującymi treściami. Kampanie te mogą obejmować różne elementy, takie jak reklamy, filmy, konkursy, wydarzenia i inne. Kluczowym aspektem kampanii cyfrowych w mediach społecznościowych jest możliwość precyzyjnego targetowania i analizy skuteczności, co umożliwia dostosowywanie strategii w czasie rzeczywistym w oparciu o wyniki i reakcje użytkowników oraz zastosowanie spójnego klucza wizualnego dla kreacji reklamowych.

Aktywacje i konkursy

Tworzymy szyte na miarę konkursy, aktywacje oraz działania CSR, które angażują społeczność wokół marki. Dbamy o sprawny przebieg akcji, począwszy od stworzenia koncepcji, key visualu i narracji, przez koordynację, dobór partnerów, aż po obsługę księgowo-prawną.

[Kliknij, aby zobaczyć opis]

06.

Produkcja eventów i aktywacji

Kompleksowo realizujemy skrojone na miarę eventy i strategiczne aktywacje marek. Tworzymy kreatywne koncepcje, projektując werbalną oraz wizualną identyfikację wydarzeń. Dobieramy narzędzia, tworzymy infrastrukturę, a nawet rekrutujemy pracowników oraz podwykonawców. Mamy doświadczenie w realizacji konferencji, targów, budowaniu stref eventowych, pop-up store’ów, aktywacji online/offline oraz we współpracach z influencerami.

W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta projektujemy koncepcje kreatywne jednorazowych lub cyklicznych wydarzeń. Opracowujemy indywidualne założenia, aby osiągnąć optymalny efekt dopasowany do możliwości budżetowych.

Projektujemy kompletne wydarzenia i aktywacje, dla których tworzymy unikalny naming oraz identyfikację wizualną. Realizujemy szytą na miarę infrastrukturę wydarzeń, strefy tematyczne, scenografię, scenę, ekspozycje itp.

Realizujemy kompletny plan wydarzenia czy aktywacji. Rekrutujemy podwykonawców, pracowników, selekcjonujemy prelegentów, dbamy o logistykę i aspekty prawno-księgowe.

W niektórych przypadkach proponujemy współpracę z influencerem lub prelegentem dopasowaną do potrzeb projektu. Negocjujemy jego wynagrodzenia, dbamy o aspekty prawno-księgowe oraz realizację zleceń. Współpracowaliśmy zarówno z makro- jak i mikroinfluencerami, m.in.: Jessicą Mercedes @Jemerced, Julią Kuczyńską @maffashion_official, Katarzyną Pytel @paniekscelencja, Gosią Baczyńską @gosiabaczynska_official, Łukaszem Jakóbiakiem @lukasz_jakobiak, Joanną Horodyńską @horodynska_, Iną Lekiewicz @i.lekiewicz.levy, Eweliną Kustrą @ewelina_kustra, Aretą Szpurą @areta, Remigiuszem Dorawą @re.dor, Sebastianem Kulisem @roslinneporady.

Koncepcja kreatywna

W zależności od potrzeb i oczekiwań klienta projektujemy koncepcje kreatywne jednorazowych lub cyklicznych wydarzeń. Opracowujemy indywidualne założenia, aby osiągnąć optymalny efekt dopasowany do możliwości budżetowych.

Branding i projektowanie infrastruktury

Projektujemy kompletne wydarzenia i aktywacje, dla których tworzymy unikalny naming oraz identyfikację wizualną. Realizujemy szytą na miarę infrastrukturę wydarzeń, strefy tematyczne, scenografię, scenę, ekspozycje itp.

Produkcja

Realizujemy kompletny plan wydarzenia czy aktywacji. Rekrutujemy podwykonawców, pracowników, selekcjonujemy prelegentów, dbamy o logistykę i aspekty prawno-księgowe.

Influencerzy i prelegenci

W niektórych przypadkach proponujemy współpracę z influencerem lub prelegentem dopasowaną do potrzeb projektu. Negocjujemy jego wynagrodzenia, dbamy o aspekty prawno-księgowe oraz realizację zleceń. Współpracowaliśmy zarówno z makro- jak i mikroinfluencerami, m.in.: Jessicą Mercedes @Jemerced, Julią Kuczyńską @maffashion_official, Katarzyną Pytel @paniekscelencja, Gosią Baczyńską @gosiabaczynska_official, Łukaszem Jakóbiakiem @lukasz_jakobiak, Joanną Horodyńską @horodynska_, Iną Lekiewicz @i.lekiewicz.levy, Eweliną Kustrą @ewelina_kustra, Aretą Szpurą @areta, Remigiuszem Dorawą @re.dor, Sebastianem Kulisem @roslinneporady.

[Kliknij, aby zobaczyć opis]

Małe studio pełne pomysłów i wielkich ambicji